onsdag 2. februar 2011

Ny spalte: "Lesefrukt"

Med de tre tekstene nedenfor innleder vi en ny spalte som vi har kalt ”Lesefrukt”. Her gis det rom for korte og løsrevne refleksjoner om aktuelle spørsmål, eller tanker fra noe man har lest i bøker, aviser og artikler - alt med relevans for katolsk teologi og tenkning. Til forskjell fra bokomtaler og bokanmeldelser åpner denne spalten også for å skrive kommentarer til utgivelser som ikke er rykende ferske.

sjk

...