lørdag 7. januar 2012

Seminar om
katolsk ekklesiologi

Det teologiske Menighetsfakultet 5. marsProgram

10.00:
Laudes i kapellet
10.30:
Åpning


10.45-12.00:
Foredrag v/ Helene Lund

12.00:
Lunsj i kantinen

13.00-13.45:
Foredrag v/ p. Erik Varden O.C.S.O.

13.45    
Kort pause

Ca 1355:
Samtale om foredragene

Ca 14.40:
Seminaret avsluttes
Pause med kaffemat

15.00:
Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi 


16.00:
Messe i kapellet


Åpen kveldssamling hos familien Lund

Seminaravgift: 250,- (inkluderer lunsj) / 150,- (medlemmer)
PÅMELDING til
hovdelien@yahoo.no eller staale.kristiansen@katolsk.no innen 27. februar.

Se informasjon om foredragsholderne nedenfor.


sjk

...