mandag 2. januar 2012

Diakonvielse

Ole Martin Stamnestrø, som er seminarist ved St. Eystein presteseminar og aktiv i Nettverk for katolsk teologi, diakonvies 6. januar.
Stamnestrø har tidligere skrevet sin doktoravhandling i liturgihistorie (”The Liturgical Reforms of the Second Vatican Council considered in the light of the preceding Liturgical Movement”) ved Merton College, Oxford. Han studerer nå ved Universitetet i München.

Diakonvielsen finner sted i St. Olav domkirke, kl. 18.00.

 
(Foto: Katolsk.no)
sjk...