fredag 28. desember 2012


 
God jul og takk for året som gikk

God jul og takk for det gamle – til alle våre medlemmer og andre som har fulgt nettverket aktiviteter i 2012.
Året begynte med et flott seminar på MF, et seminar om katolsk ekklesiologi som samlet omkring 30 deltakere. Vi har også fått flere nye medlemmer dette året, og nettverket er ved årets slutt oppe i 53 medlemmer.

2012 ble også avsluttet med en viktig begivenhet. Da kom første nummer av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn, som utgis i samarbeid med nettverket. Med dette har vi fått en ny publiseringskanal for katolsk teologi og tenkning i Norge, og ikke minst en kanal for publisering av faglige bidrag fra våre seminarer. Både p. Erik Vardens og Helene Lunds foredrag fra siste seminar ble publisert i første nummer av SEGL.

Dette har samtidig vært et trist år for miljøet vårt. For mange av oss har 2012 fremfor alt vært året da vi mistet vår kjære venn og medbroder, pater Arnfinn.
I SEGL er dette markert på flere måter. Vi har trykket et lengre foredrag holdt av ham på nettverkets seminar om kirke og samfunn, dessuten en av hans siste aviskommentarer, og to av hans vakreste salmer som ikke er publisert tidligere. Det var dertil på sin plass at det første nummeret av katolsk årsskrift ble dedikert til Arnfinn Haram OP.

Vi minner om vårt neste seminar 4. mars 2013, ved Menighetsfakultetet i Oslo.
Tema: Liturgi. Foredragsholdere: p. Ole Martin Stamnestrø, Sigurd Hareide og p. Haavar Simon Nilsen. Velkommen til alle interesserte!

sjk
 
...