fredag 15. februar 2013


Pave Benedikt om konsilet

I går morges var pave Benedikt sammen med prestene og diakonen i Roma, og ble møtt med stor applaus fra sine brødre i presteskapet. Paven delte i denne forbindelse noen interessante refleksjoner fra Det annet Vatikankonsil.«Vi dro til konsilet ikke bare med glede, men også med entusiasme. Forventningene var utrolige. Vi håpet at alt ville bli fornyet, at en ny pinse ville komme, en ny æra i Kirken, ettersom Kirken ikke var robust nok slik den nå var.»

«Mange gikk fortsatt til søndagsmesse, og selv om prestekallene og kallene til ordenslivet var noe færre, var de fortsatt mange nok. Men ikke desto mindre satt man med en følelse av at selv om Kirken gikk frem, ble den stadig mindre; at den på en måte lignet en virkelighet fra fortiden, mer enn en formidler av fremtiden. Og nå håpet vi at dette skulle fornyes, endres, at Kirken igjen ville bli en kilde til styrke for dagen i dag og for morgendagen.»

Paven fremhevet at det liturgiske fornyelsesarbeidet bar i seg viktige gjenoppdagelser av «rikdommen og dybden i liturgien»: «Skjønnheten, dybden, og den rikdom av menneskelig og åndelig historie som ligger i missalet ble gjenoppdaget», sammen med behovet for lekfolkets deltakelse. «Det å åpne for en virkelig dialog mellom presten og lekfolket, slik at alterets liturgi og folkets liturgi virkelig ble én liturgi, én aktiv deltakelse; og slik ble liturgien gjenoppdaget, fornyet.»

Påskens mysterium som sentrum i det kristne livet

Pave Benedikt trakk også frem de grunnleggende ideer som bar hele konsilet, ikke minst betydningen av påskemysteriet som «sentrum i den kristne eksistens og i det kristne livet». Vi må derfor stadig minne oss selv på at søndagen er den første, ikke siste, dag i uken, sa pave Benedikt. «Inne i oss må vi være oss bevisst at dette er begynnelsen, skapelsens begynnelse, begynnelsen på Kirkens gjen-skapelse, vårt møte med Skaperen og med den oppstandne Kristus.»

Paven avsluttet med å si at konsilet brakte frem i lyset en mystisk forbindelse: «Forbindelsen mellom Guds folk, Kristi legene, og deres nære fellesskap med Kristus i den eukaristiske enhet.» «Her blir vi Kristi legeme, det vil si, forbindelsen mellom Guds folk og Kristi legeme skaper en ny virkelighet som er kommunion, fellesskap.» «Det er et resultat av konsilet når vi stadig oftere forstår Kirken i lys av begrepet kommunion – i ordets mange dimensjoner: kommunion med den Treenige Gud, som selv er et fellesskap av Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd, sakramental kommunion, konkret kommunion (fellesskap) i bispekollegiet og i hele Kirkens liv.»
 
sjk
(Kilde: Zenit.org)
 
...