mandag 25. februar 2013


Seminar om kirkens liturgi 4. mars


Nytt sted: Mariagården, Akersveien 16, 4. mars 2013
Seminaravgift: 250,- (inkl. lunsj). Medlemmer: 150,-
Påmelding til staale.kristiansen@katolsk.no eller heidi.oyma@katolsk.noForedragsholdere:


P. Ole Martin Stamnestrø er kapellan i Vår Frue kirke i Ålesund. Han er PhD fra Universitetet i Oxford, med en doktorgrad i liturgihistorie.

Sigurd Hareide er universitetslektor i RLE ved Universitetet i Nordland, og underviser ved Høgskolen i Vestfold. Han har vært stipendiat i kirkehistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet. Doktoravhandlingen hans omhandler overgangen fra katolsk til luthersk messefeiring etter reformasjonen i Norge.

P. Haavar Simon Nilsen OP er dominikanerbror i St. Dominikus kloster i Oslo. Han skrev sin masteravhandling om liturgi ved Blackfriars og Universitetet i Oxford.

Program10.00: Laudes i St. Joseph kirke, Akersveien.

10.30: Åpning

10.45-11.30 Foredrag
P. Ole Martin Stamnestrø: Det annet Vatikankonsils lære om liturgien med særlig vekt på begrepet actuosa participatio.

11.30: Lunsj (Inkludert i seminaravgiften)

12.30-13.15 Foredrag
Universitetslektor Sigurd Hareide: "Folket ligger i stolene som kyr!" Fra aktiv til passiv deltakelse? Om reformasjonens liturgireform.

13.15: Pause med kaffemat

13.30-14.00: Foredrag
P. Haavar Simon Nilsen: Vennskap og handling – nye perspektiver på liturgien.

14.00: Samtale om foredragene

14.40: Seminaret avsluttes

Ca. 14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi


Ca. 15.45: Messe i St. Joseph kirke, Akersveien.
Ca 17.00 og utover: åpen kveldssamlinghos Helene og Øystein Lund.
(Kr 100,- dekker varmmat og drikke)


sjk