tirsdag 7. april 2015

Foredrag om kirkefedrene

Torstein Tollefsen holder foredrag på Katolsk akademi 25. april:
Tema: ”Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse”. 

Tollefsen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, med kristen senantikk som spesialområde. Han er en av vår tids fremste kjennere av St. Maximus Bekjennerens teologi.
Sted: Mariagården, Akersveien 16C, Oslo.
Foredraget er åpent. Påmelding til akademi@katolsk.no.


sjk