tirsdag 7. april 2015

Fagdag: Teologiens rolle i spenningsrommet mellom kirke og akademi

Vi minner om nettverkets fagdag mandag 13. april.
Gjennom foredrag og samtaler fokuseres spørsmålet om teologiens rolle og betydningen av å integrere teologi og kirkelig praksis.

Foredragene:
Geir Otto Holmås: 
«Gudskunnskap og gudskjennskap: Nytt blikk på teologiutdannelsen i en brytningstid»

Peder Solberg:
«Teologi i dag»

Det siste foredraget knytter direkte an til den internasjonale teologkommisjonens skrift ”Theology Today – Perspectives, Principles and Criteria”, som er tilgjengelig på http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_en.html

Fagdagen holdes i Mariagården, Akersveien 16C.

Tid: 10.00-14.00
Se detaljert program nedenfor.sjk