torsdag 16. april 2015

Kjøp SEGL - Katolsk årsskrift for religion og samfunn

SEGL utgis av St Olav forlag i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi.

Årsskriftet er i salg på St Olav bokhandel i Oslo, og dessuten i lekfransiskanernes bokhandel i St Paul menighet i Bergen (etter søndagsmessen).
SEGL kan dessuten bestilles på www.stolavbokhandel.no Der kan man også bla elektronisk i siste nummer.
Hovedoppslag i siste nummer er intervju med Jon Fosse, minneartikler om Wilfrid Stinissen, intervju med Birgitta og Ulf Ekman, og en håndfull temaartikler om "vennskap".