torsdag 11. mars 2010

Bibeloversettelse på Litteraturhuset

10.03.10 - Lørdag 13. mars står bibelspråk og bibeloversettelse i fokus for «Oversatte dager» på Litteraturhuset i Oslo. Alle er velkomne til å lære mer om arbeidet med den nye oversettelsen av Bibelen og veien fram mot et nytt, moderne bibelspråk.

Det Norske Bibelselskap og Norsk Oversetterforening står som arrangør for en rikholdig temadag. Blant innlederne på Litteraturhusets hovedscene er forlagssjef Turid Barth Pettersen i Bibelselskapet, bibeloversetter Anders Aschim og forfattere som Paal-Helge Haugen og Jan Erik Rekdal.

Programmene begynner kl 10 om morgenen og varer til kl. 14.15. På lørdag kveld er det festforestillinger med mange varierte innslag. For anledningen åpner Kafe Oslo også spisesal i kjelleren, med spesiallagde, oversatte retter.

Oversatte dager er åpent for alle, og det er gratis.


Lørdag 13. mars

10.00–10.30: Turid Barth Pettersen: Veien fram mot en ny bibeloversettelse.

10.30–11.15: Paal-Helge Haugen: Å lese korrektur på Skrifta.

11.15–11.30: Inger Bråtveit: Det religiøse språket. Maktspråk og motspråk.

11.30–12.00: Lunsjpause

12.00–12.45: Jeremiader og andre klagesanger: Oversettermøte mellom bibeloversetter Anders Aschim og forfatter Jan Erik Rekdal.

12.45–13.00: Inger Elisabeth Hansen: Predikeren, Forkynneren, Vismannen. Hvor mange bøker kan tolkes ut fra samme bok, og ha sin plass i Bibelen?

13.00–13.30: Christine Amadou: Hvor norsk skal Bibelen være?

13.30–14.15: Sigmund Evensen: Fra muntlig tale til skriftspråk og Bibel – erfaringer fra 17 år som oversetter i Papua Ny-Guinea.Alle ønskes velkommen til Litteraturhuset i Oslo,
Wergelandsveien 29, Oslo

Arrangørene

sjk

...