onsdag 2. februar 2011

Lesefrukt:

En bevissthet om hva som mangler

Av Olav Hovdelien


I sine skrifter om religion og sekularisering har den tyske filosofen Jürgen Habermas de siste årene utfordret dagens mennesker til å klargjøre sitt forhold til såkalt religiøse virkelighetsforståelser og tatt til orde for en fornyet og konstruktiv dialog mellom representanter for ulike posisjoner. Habermas hevder at for å delta i denne dialogen er det to betingelser som må være oppfylt: Representanter for såkalte religiøse virkelighetsforståelser må akseptere en form for universalistisk egalitarianisme i lov og moral, og omvendt, må sekularister ikke sette seg opp som dommere over trossannheter. Dette argumentet ble utviklet delvis som en reaksjon på oppfatningen av forholdet mellom tro og fornuft som ble formulert av pave Benedikt XVI og hans Regensburg-tale i 2006.

I 2007 deltok Habermas i en debatt under overskriften "En bevissthet om hva som mangler”, med fremtredende filosofer fra München som alle har tilknytning til jesuitterordenen. Foredragene ble samlet i boken som på engelsk har fått tittelen “An Awareness of What is Missing. Faith and Reason in a Post-Secular Age”.

Bokens format er gode nyheter for alle som har begrenset med tid til å lese. Boken er til sammen på bare 87 sider, men gir en god innføring i et etter min mening helt sentralt tema; nemlig hvordan representanter for ulike virkelighetsforståelser skal forholde seg til hverandre i dagens multikulturelle samfunn.

sjk

...